Inkoopstrategie

Natuurlijk: it’s all about the money. Daarom is een doordachte inkoopstrategie onmisbaar. Met onze inkoopstrategie houdt u grip op de energiekosten. Juist doordat de energieprijs van dag tot dag schommelt – soms zelfs van uur tot uur – is een juiste inkoopstrategie van het grootste belang om kansen te benutten en risico’s zoveel mogelijk te vermijden.

Wij werken met meerdere varianten van inkoopstrategieën. Ieder met zijn eigen voor- en nadelen. Dit doen we, omdat een strategie ook bij u en uw bedrijf moet passen. We lichten hieronder de verschillende strategieën kort toe, maar bedenk wel dat resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst geven.

Vrije inkoopmomenten

Bij deze strategie kiezen wij er – in nauw overleg met u – voor om zelf te bepalen op welk moment we energie willen inkopen en hoeveel we willen inkopen. Hiervoor houden we nauwlettend het verbruik en de beursprijzen in de gaten. Op een gunstig moment kunnen we direct een order plaatsen. Het voordeel van deze strategie is dat we samen alles zelf in de hand hebben. We kunnen direct profiteren van een daling in de energieprijs. Het grootste nadeel is dat we risico lopen en we veel tijd kwijt zijn aan het monitoren van de beurs.

Vaste inkoopmomenten

U weet hoeveel stroom er per jaar wordt verbruikt en hoeveel er dus moet worden ingekocht. In dat geval kan er voor gekozen worden uw order op vooraf bepaalde vaste inkoopmomenten voor de komende paar maanden te plaatsen. Bijvoorbeeld: u koopt voor de start van een nieuw kwartaal genoeg in voor het hele volgende kwartaal. Hoeveel inkoopmomenten er daadwerkelijk zijn, hangt af van het volume dat u wilt afnemen en uw wensen. Het grootste voordeel van deze strategie is dat u met relatief weinig moeite toch mee kunt bewegen met de algemene trend van de beurs. Als de energieprijs over het algemeen genomen daalt, ziet u dat ieder kwartaal terug op uw energierekening. Het nadeel is echter dat u op die inkoopmomenten ook net pech kunt hebben qua prijs. En ook ziet u het terug op de energierekening als de energieprijs over de hele linie stijgt.

Gemiddelde van de markt

Natuurlijk is het ook mogelijk een prijsafspraak te maken voor een langere periode. Bij deze variant wordt voor een vaste prijs ingekocht, gebaseerd op een gecalculeerd gemiddelde. Dat maakt energie makkelijk te budgetteren. U koopt al uw energie namelijk voor die gemiddelde prijs in, waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken om prijsstijgingen. Daarentegen wordt ook niet geprofiteerd van eventuele prijsdalingen.

Kiezen voor een strategie

Iedere organisatie maakt een eigen keus in het type inkoopstrategie. Dit is geen makkelijk keuze, want er zijn veel factoren van invloed, zoals de huidige bedrijfsstrategie, de inkoop en budgetdoelstellingen, de verbruiksverwachting, technologische ontwikkelingen en eventuele op handen zijnde veranderingen in de organisatie, zoals een fusie of overname.

Andere afwegingen kunnen zijn welke inkoopscenario’s er op dit moment zijn en of deze bij de huidige strategie passen. Daarnaast brengt ieder scenario een risico met zich mee. Kortom: hoe hoog is uw risicobereidheid? Welke energiebeurs en energieleverancier is de beste partij voor u en wat worden de afspraken over inkoopmomenten en hoeveelheden? En wie gaat dat bijhouden?

En tot slot kan het zelfs een rol spelen wat de concurrentie doet.

Uw strategisch inzicht even kwijt? Niet nodig. Coverum biedt vanzelfsprekend de juiste hulp. Met onze jarenlange expertise in de energieketen hebben we ons geprofileerd en bewezen als strategische partner. Onze adviseurs zijn persoonlijk bereikbaar en staan klaar voor ondersteuning en advies.

Onder en bovengrenzen

Ook is het mogelijk om vooraf vast te leggen binnen welke prijs (boven en ondergrens) u energie wilt inkopen. In dat geval worden er dus grenzen gesteld aan de prijs waarvoor u wilt inkopen. Zodra de prijs op de markt een van deze grenzen bereikt, krijgt u een signaal van de energieleverancier. U kiest dan zelf hoeveel u op dat moment tegen die prijs inkoopt. Het grootste voordeel is dat u goed kunt budgetteren wat u gaat uitgeven aan energie. Meevallers in de prijs kunt u nog steeds meepakken. Nadeel is dat u op ‘ongeplande momenten’ beslissingen moet maken over de hoeveelheid die u inkoopt. Daarnaast is er geen garantie dat de prijs onder de bovengrens blijft.

Meer weten over onze diensten? Neem gerust contact met ons op.