Monitoring

Controle is een belangrijk instrument voor energieverbruik, of u nu veel of weinig verbruikt, zonder inzicht in het verbruik is het moeilijk praten. Door gedetailleerde overzichten verschaffen wij dat inzicht.

Meten op het hoogste niveau

Meten is weten. Coverum Energie Monitoring is meten op hoog niveau, het helpt u op onafhankelijke wijze inzicht te krijgen in het energieverbruik. Dat geldt voor grootverbruik en kleinverbruiksaansluitingen. Middels onze online energiemonitoringsapplicatie kunnen wij op een overzichtelijke manier inzicht geven in het verbruik. Per dag, per maand of per jaar. Inzicht in deze gegevens geeft niet alleen een duidelijk beeld van het verbruik, het is onder meer ook een basis voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen voor vervangingsinvesteringen.

Gedetailleerde overzichten
Voor de elektriciteitsaansluitingen maken we hierbij gebruik van de meetdata op kwartierniveau. Het gasverbruik wordt gemeten op uurbasis. De gedetailleerde overzichten zorgen ervoor dat snel inzichtelijk wordt waar en wanneer er onverwachte verbruiken plaatsvinden. Zo kan er snel bespaard worden.

Van alle panden is er via de slimme meter inzichtelijk hoeveel er wordt gebruikt qua gas en elektra. In de toekomst zullen ook warmte, koude en water gemonitord kunnen worden. En heeft u zonnepanelen? Dan kunnen wij ook monitoren hoeveel u terug levert aan het net.

Mogelijkheden

Door de constante monitoring is het met Coverum Energie Monitoring ook mogelijk om:

  • Aangesloten meters te vergelijken met andere periodes, andere meters of andere groepen.
  • Meters te groeperen zodat eenvoudig bepaalde totalen kunnen worden berekend.
  • De informatie van de aangesloten meters eenvoudig te exporteren.
  • Een grenswaarde of een alert in te stellen voor een bepaalde meter zodat er gewaarschuwd wordt bij overschrijdingen.
  • Meerdere gebruikers inzicht te geven in het energieverbruik, inclusief het toekennen van verschillende rechten voor verschillende gebruikers.

Benchmarking

Zodra het monitoring account is ingericht, is het interessant om verschillende meters of locaties te vergelijken. Dat kan ook op basis van variabel in te vullen eenheden, zoals bedrijfsvloeroppervlak, aantal medewerkers, etc.

In het systeem kunnen ook eenvoudig groepen worden aangemaakt voor het realiseren van benchmarks. Bijvoorbeeld voor een vergelijking tussen locaties met een ‘open deur policy’ en locaties die dat niet hebben.

Beheer

Onze applicatie kent een beheeromgeving, hiermee kunnen wij zelf klanten beheren binnen de applicatie. En daardoor ook zelf rapportages aan u als klant verstrekken of actief reageren op ‘aparte’ of opvallende verbruiken. In de beheer omgeving zijn er volop mogelijkheden om aan uw wensen voor beheer tegemoet te komen. Zo kunnen wij zelf de gebruikers van de verschillende accounts beheren, maar kunnen gebruikers ook verschillende rollen krijgen binnen een account; bijvoorbeeld ‘alleen lezen’ rechten of rechten om enkel in een bepaalde groep te kunnen kijken.

Discretie

Coverum verplicht zich uiteraard tot geheimhouding rondom de monitoring. Coverum zal data nimmer beschikbaar stellen aan derden zonder daar, in eerste instantie, over in contact te treden met de klant.

Budgettering

Coverum Energie Monitoring biedt ook de mogelijkheid van budgettering. Verbruikskosten kunnen per meter worden ingesteld, waardoor een vergelijking tussen verwacht en gerealiseerd verbruik kan worden weergegeven. Door dit af te zetten tegen een budget worden verrassingen in de eindafrekening voorkomen en kan ook vooraf gewaarschuwd worden bij dreigende budgetoverschrijding. Doordat budgetten onderling vergeleken kunnen worden zijn er volop mogelijkheden voor analyses, voorspellingen en berekeningen als verbruik per vierkante meter ten opzichte van omzet etc.

Meetdata

Voor de verzameling van data voor kleingebruikers met een slimme meter maakt Coverum gebruik van een zogenaamde ODA (Onafhankelijke Diensten Aanbieder). Nieuwe gebruikers worden door Coverum in het systeem geïmporteerd aan de hand van een standaard importdocument. Daarna wordt de data opgevraagd.

Voor de grootverbruiksmeters kopen we de meetdata van de meetbedrijven. De kosten hiervoor bedragen tussen de 100 en 150 euro per jaar. Meetbedrijven zijn echter vaak bereid om gratis data te leveren bij een contractverlenging of oversluiting. Het kan in zo’n geval lonen om u dan zelf deze gegevens op te laten vragen om zodoende gratis data te krijgen. Coverum heeft contacten met alle meetbedrijven en kan desgewenst ook helpen met het maken van afspraken met bepaalde meetbedrijven.

Meer weten over onze diensten? Neem gerust contact met ons op.